Chcę, bądź oczyszczony. 6 Niedziela zwykła.

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

W dzisiejszej Ewangelii trędowaty zachował się wbrew zasadom. Chory na trąd, dla bezpieczeństwa wspólnoty, miał przebywać poza obozem – z dala od ludzi. Pragnienie uzdrowienia i wiara w to, że Jezus może to uczynić, była jednak większa. Trędowaty zbliżył się do Jezusa i prosił o uzdrowienie. Jezus dotknął go i chory stał się oczyszczony.

Jezus dotykając trędowatego w odpowiedzi na jego jakże pokorną prośbę: Jeśli chcesz możesz mnie oczyścić, powiedział „Chcę, bądź oczyszczony!” Jednak Jezus jeszcze więcej powiedział o sobie tym, co zrobił. Jeszcze mocniej i więcej przemówił jego gest dotknięcia.
Dotykając trędowatego Jezus powiedział: „nie boję się ciebie”, „nie brzydzę się ciebie”, „Ja bardziej niż ty, chce ciebie dotknąć”. Jezus dotknął trędowatego i to dotknięcie miało wielką moc – uzdrowiło człowieka. Dotyk Jezusa uzdrawia.

Dlaczego Jezus dotyka? Jest przecież Bogiem! Wystarczyłoby jego słowo, wystarczyłaby myśl – akt woli – i człowiek byłby zdrowy. Dlaczego więc Jezus dotknął? Bo z czułością dotyka tylko ten, który naprawdę kocha. W przypadku Boga nie może być inaczej: Bóg dotyka człowieka, bo Bóg jest miłością. Matka tuli do siebie swoje dziecko, bo je kocha, ojciec przytula dziecko, bo je kocha. Chłopak bierze dziewczynę za rękę, narzeczeni przytulają się do siebie. Gdy umiera ktoś, kogo kochamy, to chce, by trzymać go za rękę. A z drugiej strony… gdy miłość umiera, to jej zwiastunem jest okrzyk: „nie dotykaj mnie”. Jak wiele ten gest znaczył dla trędowatego i jak wiele znaczy dla nas.
Nie mamy tej możliwości, by jak trędowaty zobaczyć rękę Jezusa, a potem poczuć ten dotyk na policzku, czy ramieniu.

Bóg jednak nas dotyka, nie mniej realnie. Wśród jego dotknięć mamy siedem, które są bardzo wymierne: chrzest, bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Siedem dotknięć Boga, siedem sakramentów. Szczególnie sakrament pokuty i pojednania. W konfesjonale przeżywamy dokładnie to samo dotknięcie, co trędowaty tylko, że w wymiarze duchowym.
Nie każmy się zachęcać, sami z własnej nieprzymuszonej woli, dajmy się dotykać Jezusowi, aby nas uzdrawiał. Aby uzdrawiał nasze ciało, ale właśnie i poprzez sakramenty święte uzdrawiał naszą duszę. On to może i On tego chce. Amen.

Reklamy

Teściowa… w dodatku jeszcze chora. 5 Niedziela zwykła.

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Kazanie zasłyszane u Ks. Piotra Pawlukiewicza:

Pierwszą kobietą, którą spotykamy w Ewangelii w tym roku, w kolejną niedzielę okresu zwykłego jest teściowa; i to w dodatku jeszcze chora teściowa. Nie tak dawno Jezus stanął nad brzegiem jeziora galilejskiego, tam spotkał Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana i powiedział do nich: Pójdźcie za mną. I poszli. Poszli, zostawili wszystko. Jak słyszeliśmy w ostatnią niedzielę poszli najpierw do synagogi w Kafarnaum. Tam mieszkał Piotr, to była jego synagoga, setki razy był na modlitwie w tej synagodze. I teraz, kiedy wyszli z synagogi wydawać by się mogło, że pójdą na drogi świata, hen daleko. A jednak nie. Idą do domu Piotra. Tak jakby Pan Jezus zaraz po słowach: Pójdź za mną, prowadził do domu, do mamy i taty. Rozważaliśmy nie tak dawno. Józef udał się do swego miasta i tam narodził się Jezus.

Jeśli chcemy odnowić swoje powołanie, bez względu na to jakie jest to powołanie, musimy udać się najpierw do siebie. Musimy wyjść od prawdy o sobie. Kim my jesteśmy. Jezus chce wrócić do ciebie, do twojego domu, bo tam jesteś sobą. Wobec innych możemy tworzyć inny obraz siebie, ale tymi, którzy nas najbardziej znają jest nasza mama i tato. Zaprowadził Piotra do domu w Kafarnaum. A tam leżała teściowa Piotra w gorączce. To jest ciekawe, że napisane jest, nie że miała gorączkę, ale że leżała w gorączce. Ona była zanurzona w tą gorączkę. Najprawdopodobniej to nie była taka gorączka jaką mamy przy grypie, przy zatruciu, ale była to biała gorączka, złość, nieprawdopodobna, która doprowadziła ją do stanu unieruchomienia. Jeśli któraś z pań jest teściową, bo są teściowe w kościele… Czy was by nie doprowadziło do białej gorączki, gdybyście usłyszały, że zięć Mesjasza znalazł??? I robotę rzucił??? Bo zostawił łodzie i najemników. Gdyby tego było mało, Ewangelista pisze, że Jezus z Andrzejem, Jakubem i Janem poszli do Piotra. Jeszcze tych wszystkich sprowadził do domu. Niczym się tak żona nie denerwuje, jak tym, gdy mąż przyprowadza znajomych i mówi: zrób nam coś do jedzenia. Ona leżała w gorączce!

Jezus zbliżył się do niej. Bardzo ważne zdanie. Zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Wpierw się do niej zbliżył. Jezus zanim zacznie w naszym życiu działać, to chce się do nas zbliżyć. Jezus jest światłem i prawdą i zbliża się do nas w świetle. A my się tej prawdy często boimy. Jezus jak się zbliża do ciebie, to zbliża się prawda o tobie, światło, a my się jej boimy. My z Panem Jezusem byśmy chętnie rozmawiali z daleka. A Jezus chce podejść do ciebie. Jezus ujął ją za rękę. Chcesz, żeby Jezus cię wziął za rękę? Pozwól mu zbliżyć się do ciebie. Jezus uzdrowił ją i zaczęła im usługiwać. Przez ten gest powiedział jej: Jesteś ważna, jesteś ważna, jesteś pełna godności. Zobacz z jakim szacunkiem cię traktuję. Pokazuje jej godność. Potraktował ją jak kogoś z wyższych sfer.

Jezus uzdrawia teściową Piotra prostym gestem, chwytając ją za rękę. Podnosi ją z niemocy, jakby chciał powiedzieć: Jest w tobie dość sił, abyś mogła chodzić. Jezus uwalnia siły drzemiące w człowieku, przysypane niemocą, wątpliwościami. Uwierz tylko.

Bracia i Siostry. Dzisiaj też Chrystus chce nas ująć za rękę, podnieść z naszej codzienności, naszych zmartwień smutków, niepokojów. Pokazać nam, że istnieje obok tego materialnego świata, jeszcze inny świat, duchowy, nadprzyrodzony. Chciejmy uchwycić się tej chrystusowej dłoni, aby zobaczyć, że On nas uzdrowi, ale tylko wtedy, gdy my sami Mu na to pozwolimy. Amen.

Dziki lokator. 4 Niedziela zwykła.

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Czego chcesz? Zostaw nas w spokoju! Daj nam spokój! Takie słowa wypowiada ktoś, kto chce, aby inny się od niego odczepił. To: czego chcesz, to nawet nie jest  pytanie, ale to już poniekąd nasza odpowiedź. Wynoś się! Zostaw nas w spokoju! W ten sposób można odpowiedzieć komuś, kto przychodzi i burzy nasz dotychczasowy porządek. Zobaczmy, że podobnie jest ze złymi duchami z dzisiejszej Ewangelii. One już sobie urządziły przytulne mieszkanie w sercu człowieka. Już nawet nie wynajmują tego mieszkania, ale wykupili sobie na własność. Rządzą jak chcą, są u siebie, a tu przychodzi mocniejszy. Więc się buntują, wyrzucają z siebie słowa złości. W tym konkretnym przypadku, pewnie niechcący składają także wyznanie wiary: Wiemy, kto jesteś: Święty Boży. No cóż, potwierdza się prawda, że złe duchy są wierzące. Poniekąd właśnie wiara w Boga i Jego moc, jest motorem ich działania. Opętanie to trudny temat. Sam byłem świadkiem jedynie jednego egzorcyzmu i jednego uwolnienia. Młodzież prosi mnie często na katechezie: porozmawiajmy o egzorcyzmach. Jednak widzę, że mają podobną postawę do tych z Ewangelii: A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. Sensacja, sensacja za wszelką cenę. Jakaś niezdrowa fascynacja. A przecież nie o to chodzi…

Wróćmy jednak do słów demonów z dzisiejszej Ewangelii. Czy my czasem w odniesieniu do Chrystusa, czy Kościoła, nie zachowujemy się podobnie? Czego chcesz od nas? Pytamy o nauczanie moralne, o wykładnię przykazań. Jakim prawem? Kto wam pozwolił? Czego chcecie od nas? Zostawcie nas w spokoju! Dajcie nam spokój! Jeśli tak pytamy, to zapytajmy jeszcze o jedno: kto w nas formuje te pytania i jaką mamy na nie odpowiedź?

Natychmiast. 3 Niedziela zwykła.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Co łączy wszystkie dzisiejsze czytania? Bez wątpienia, możemy powiedzieć, że słowo: natychmiast. Mieszkańcy Niniwy nie zastanawiali się kto wie ile, tylko uwierzyli słowu Jonasza i rozpoczęli pokutę. W drugim czytaniu św. Paweł ponagla nas, bo „przemija postać tego świata”. A w Ewangelii uczniowie, natychmiast porzucili sieci i poszli za Jezusem. Dlaczego natychmiast? Coś, a raczej ktoś sprawił, że po słowie, które wypowiada, inni natychmiast go słuchają. Przypomina mi się tutaj dwa ciekawe wydarzenia. Kiedyś jechałem z parafiankami, powiedzmy 60+ na pielgrzymkę po sanktuariach naszej archidiecezji. Razem z nami jechał też starszy ksiądz, powiedzmy 75+. Gdy podjechaliśmy pod ostatnie już sanktuarium, panie rzeczywiście były zmęczone i wymyśliły, że popatrzą przez okna autobusu, bo już nie dadzą rady wysiąść, a już napewno nie pójdą pod górkę. Nie pomogły ani moje prośby, ani groźby. Nie pójdą, za żadne skarby! W pewnym momencie wstał ksiądz emeryt 75+ i powiedział do mikrofonu: dziewczęta, idziemy! To był moment… natychmiast. Dwójkami przez drzwi wychodziły… Zanim pozbierałem śpiewniki, panie były już w połowie górki. Słowo… i kto je wypowiada. Inny obrazek. Spotkanie dla młodzieży w jednej z jarosławskich szkół. Cała sala zajęta, prowadzący prosi już 5 raz o ciszę, bo czas zaczynać. Bzeskutecznie. Każdy z każdym gada. W pewnym momencie podchodzi do mikrofonu już śp. ks. prał. Janeczko i mówi: Proszę Państwa… Cisza, jak makiem zasiał. Słowo… i kto je wypowiada.

Dziś Jezus mówi: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Jezus wypowiada ważne zdanie. Wypowiada je jako Syn Boży, który przyszedł wezwac nas do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Teraz, natychmiast, nie wtedy, gdy będziemy na emeryturze i kiedy będzie więcej czasu. Teraz, natychmiast. Czy robi to zdanie na nas jakieś wrażenie? Wypowiada je nie byle kto. Czy nawracamy się natychmiast? Czy planujemy np. dopiero po wakacjach. Czy wierzymy w Ewangelie, czy łatwiej nam uwierzyć w to, co piszą w gazetach, niż w to, co w Piśmie Świętym. Za Jezusem idzie się natychmiast. Nie ma rozkładania na raty, albo się idzie, albo nie idzie. W tym miesiącu karmawał, więc bawię się ile się da. Za dwa miesiące będzie Wielki Post, to pójdę sobie za Jezusem. Panie, naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami.

Oto baranek Boży. 2 Niedziela zwykła

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.

Wyjątkowym człowiekiem był Jan Chrzciciel. Znał całą prawdę o Jezusie Chrystusie, mógł zatem np. powiedzieć: „Oto jednorodzony Syn Boży, współistotny Ojcu, a przez niego wszystko się stało, on to dla nas ludzi zstapił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy…” Nie tak powiedział swoim uczniom, zresztą to orzeczenie jest późniejsze historycznie. Bardzo proste i bardzo szczere jest wyznanie jakie Jan Chrzciciel złożył nad wodami Jordanu. Jest w nim dużo głębokiej pokory, a zarazem niemniej wielkiej, autentycznej wiary. Jan, jako ostatni z proroków Starego Testamentu prezentuje nam dziś Jezusa. Do Jana, nad Jordan, przychodziły olbrzymie rzesze ludu z Jerozolimy i z okolicy, aby słuchać jego nauki. Nadszedł zatem dobry czas, by im pokazać Mesjasza, przecież oni na niego czekali, za nim tęsknili. Jakże często słuchając proroctw Starego Testamentu pytali, kiedy On przyjdzie i kim będzie? Nadszedł czas, aby prorok się wycofał, usunął w cień, bo przygotował już drogę nadchodzącemu Chrystusowi.

Począwszy od uczonych w Piśmie aż do najzwyklejszych ludzi wszyscy chcieli ujrzeć Mesjasza. Co niektórzy byli przekonani, że jest nim właśnie Jan Chrzciciel. Jan rozwiewa ich wątpliwości i mówi z mocą: Oto baranek Boży. Już na kilka wieków przed Janem Chrzcicielem prorok Izajasz przepowiadał Mesjasza porównując go do baranka na rzeź prowadzonego. Jan Chrzciciel określi go jeszcze dokładniej nazywając go Barankiem Bożym. Izraelici wiedzieli co znaczy baranek i kogo on wyobraża. Byli przecież z tym obrazem bardzo związani. Baranek, to symbol wybawienia od nieszczęść i śmierci. To przecież dzięki krwi baranka, którą były w Egipcie pomazane drzwi ich mieszkań, zostali oni wybawieni z niewoli, a tym samym od śmierci. To mięsem baranka posilali się w czasie pamiętnej paschy.

Jezus z czasem będzie często nawiązywał do myśli o baranku, który pozwoli siebie prowadzić na zabicie. W ten sposób Jezus przygotowywał swoich uczniów do przyjęcia prawdy, że On jako Mesjasz będzie cierpiącym barankiem Bożym. Na krzyżu Jezus umrze jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, zaznaczając, że jest barankiem, którego krew uwalnia z niewoli grzechu i niesie zbawienie. Prawda o Jezusie jako baranku powróci jeszcze w ostatniej księdze Pisma Świętego. W Apokalipsie, jest mowa o Błogosławionych, którzy są wezwani na ucztą Baranka.

Czego Jan Chrzciciel chciał nas nauczyć porównując Jezusa do baranka? Po pierwsze ukazuje nam Jezusa jako Mesjasza który złożył Ojcu ofiarę z siebie samego dla naszego zbawienia. Jest to najdoskonalsza ofiara, bo przecież Bóg składa siebie w ofierze za człowieka i przez to go zbawia. Po drugie chciał nam przypomnieć, że każdy z nas tak, jak Chrystus jako Baranek, musi być gotowy do ponoszenia ofiar dla zbawienia i ratowania innych. Każdy powinien prowadzić ofiarne życie, bo tylko takie coś znaczy i ma wielką wartość przed Bogiem!  Obyśmy zrozumieli dziś, wpatrzeni w Chrystusa baranka, sens i znaczenie ofiarnego chrześcijańskiego życia. Jan Chrzciciel to zrozumiał w pełni i zdał zdał egzamin na 100 %. Obyśmy i my przekroczyli wymagany próg, aby również zdać taki egzamin w swoim życiu.